Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 25
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
41421621: Blažena Bartošová
43351590: Branislav Mikulec
40399559: Daniel Pečit
36408069: FRAMI, s.r.o.
43638724: Ing. Radoslav Lejava - Projekčná a konštrukčná kancelária
30524733: Ján Chebeň
40398161: Ján Gregor
30526558: Janka Javorková
40931501: Jaroslav Cecko
43155898: Jozef Mydliar
44624930: Kleta Drusková
31621732: Kovo Bohunka, výrobné družstvo
41421728: Ľudmila Pekárová
40399231: Mário Papúch Poľnohospodárske služby
40932346: Martin Huba
43846726: Martin Vierik VISIT AND COLLECT
31592783: MARTINO,spol. s r.o.
40929221: Miroslav Močiarik
36429538: POLYMAT RK, s.r.o.
43551521: Radovan Oravec